پرتال جامع رشته هنر و گرافیک

نام محصول : پایان نامه بررسی سه مقوله تبلیغات لباس و مد بدون تصاویر

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: هنر هفت
قیمت: 120,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته هنر پایان نامه هنر پایان نامه گرافیک پایان نامه های هنر و گرافیک تبلیغات لباس مد

  نام محصول : پایان نامه بررسی سه مقوله تبلیغات لباس و مد بدون تصاویر

  • مقدمه
  • فصل اول: تاریخچۀ لباس
  • مسئله
  • مد چیست؟
  • مختصری از مد در قرون 17، 18 و 19
  • مختصری از سبکهای هنری
  • سبک امپرسیونیسم
  • سبک سمبولیسم
  • سبک تزئینی گیاهی و سبک جوانی
  • سبک موویسم
  • سبک کوبیسم
  • هنر انتزاعی
  • سبک فوتوریسم
  • هنرهای تجسمی و عکاسی
  • سبک کوبیسم
  • سبک دادائیسم
  • سبک سورئالیسم
  • هنر پاپ
  • هنر مفهومی
  • فصل دوم: نگرشی به مد درسالهای 1900 تا 1990
  • تاریخچۀ مد در سالهای 1910 ـ 1900
  • تاریخچۀ مد در سالهای 1920 ـ 1910
  • تاریخچۀ مد در سالهای 1930ـ 1920
  • تاریخچۀ مد در سالهای 1940ـ 1930
  • تاریخچۀ مد در سالهای 1950ـ 1940
  • تاریخچۀ مد در سالهای 1960ـ 1950
  • تاریخچۀ مد در سالهای 1970ـ 1960
  • تاریخچۀ مد در سالهای 1980ـ 1970
  • تاریخچۀ مد در سالهای 1990ـ 1980
  • فصل سوم: اهمیت تبلیغات در مد
  • تعریف تبلیغات
  • انواع تبلیغات از جهت نوع ارتباط
  • تبلیغات مستقیم
  • تبلیغات غیرمستقیم
  • تبلیغات بازرگانی
  • تعریف تبلیغات بازرگانی
  • تبلیغات بازرگانی در جهان
  • تبلیغات بازرگانی در ایران
  • تبلیغات تجاری
  • تعریف تبلیغات تجاری
  • ابزار تبلیغات تجاری
  • فصل چهارم: مد و گرافیک
  • گرافیک چیست؟
  • تاریخچۀ گرافیک
  • پیدایش و ظهور گرافیک نوین
  • هنر گرافیک در ایران
  • مد و گرافیک
  • چه کسی مد را قانون گذاری می کند
  • گرافیک و شاخه های آن در ارتباط با مد
  • برچسب ها و علائم تجاری و مد
  • پوسترهای تبلیغاتی
  • مد و پوستر
  • تصویر سازی و مد
  • عکاسی و مد
  • عکاسی مد در آغاز قرن بیستم
  • تاثیرگذاری عکاسان روی مد
  • عکاسان معروف مد
  • تنزل عکاسی مد
  • نتیجه گیری
  • فهرست منابع و مآخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه بررسی سه مقوله تبلیغات لباس و مد بدون تصاویر
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه بررسی سه مقوله تبلیغات لباس و مد بدون تصاویر
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه بررسی سه مقوله تبلیغات لباس و مد بدون تصاویر

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه