پرتال جامع رشته هنر و گرافیک

نام محصول : پایان نامه هنر و گرافیک - بررسی مفهوم در عناصر تصویری پوسترهای مکتب لهستان

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: هنر هفت
قیمت: 180,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته هنر پایان نامه هنر پایان نامه گرافیک پایان نامه های هنر و گرافیک پوستر مکتب لهستان

  نام محصول : پایان نامه هنر و گرافیک - بررسی مفهوم در عناصر تصویری پوسترهای مکتب لهستان

  • چکیده
  • مقدمه
  • چرا پوستر های لهستان تا این حد متفاوت هستند
  • روش تحقیق
  • ابزار پژوهش و شیوه اجرا
  • هنر پوستر در لهستان
  • بلوک شرق « مروری بر تاریخچه مسائل سیاسی و اجتماعی کشورهای بلوک شرق»
  • تقسیم آلمان
  • شورش ها
  • نیکیتا خروشف
  • دیوار برلین
  • بهار پراگ
  • از هم پاشی بلوک شوروی
  • آشنایی با مسائل سیاسی- اجتماعی- جغرافیایی لهستان
  • جغرافیایی سیاسی لهستان
  • راهنمای زبان لهستانی
  • لهستان در جنگ جهانی اول
  • وضع لهستان در جنگ جهانی دوم
  • هزینه های جنگ برای لهستان
  • لهستان پس از جنگ جهانی دوم
  • ویژگی های فرهنگی لهستان
  • ادبیات
  • موسیقی
  • نقاشی
  • هنر پوستر در لهستان
  • هنر پوستر از پیدایش تا اواسط 1970
  • دهه 20 و 30
  • بعد از 1945
  • شروع نسل نو
  • مکتب لهستان
  • پوستر های سیاسی لهستانی
  • پوستر های سینمایی لهستان
  • شیوه لهستانی
  • هنرمندان لهستان
  • رومن سیسلویش(1996-1930)roan cieslewicz
  • جوایز مهم
  • یرژی‌چرنیاوسکی(متولد1947) Jerzy czerniawski
  • جوایز مهم
  • استاسیس‌ادیگوسیوس(متولد1949) stasys eidriqeicius
  • جوایز مهم
  • وویچه فانگور (متولد 1922) woitcze fangor/
  • ویکتور گورکا (متولد 1952)– wiktor gorca
  • جوایز مهم
  • میچسلاوگوروسکی(متولد1941) mieczystaw gorowski
  • جوایز مهم
  • رومن کالاروس (متولد 1951) roman kalarus/
  • جوایز مهم
  • آندژی کلیموفسکی: (متولد 1941) Andrzej klimowski/
  • جوایز مهم
  • یان‌لنیتزا(2001-1928).Jan lenica
  • جوایز مهم
  • میروسلاو آدامژیک miroslav adamjik/
  • اریک‌لیپینسکی(متولد1908) erike lipinczki
  • یان ملوادوژنیک: (2000- 1929) jan mlodozeniec
  • جوایز مهم
  • یوزف‌مروشچاک(1910-1975) Josef merosczok/
  • رافائواولبینسکی(متولد1942) /rafao olbinski
  • جوایز مهم
  • آنرژی پاگوفسکی(متولد 1953) Anderzhi pagofski
  • پولیان پالکا (متولد 1923) polian palka
  • ویسوا روشوسا (متولد 1954) wisoa roszoca
  • جوایز مهم
  • یان ساوکا (متولد 1946) jan sawka
  • جوایز مهم
  • ویکتور سادوسکی (متولد 1956) wiktor sadowski
  • جوایز مهم
  • فرانچشیک استاروویسکی (متولد 1930) franciszek starowieyski
  • جوایز مهم
  • والدمار اشویرزی (متولد 1939) waldemar swierzy
  • جوایز مهم
  • هنریک توماشفسکی(متولد 1914) وفات (2005) enryk tomaszewski
  • طراحی هایی غنی از استعاره و نماد گرایی و فارغ از محاسبات تجاری
  • پوستر هایی ساده و در عین حال پیچیده و شاعرانه
  • تادئوش ترپکوسکی (1954-1914) tadeusz trepkowski
  • جوایز مهم
  • ماچی اوربانیتس (متولد 1925) mazsy orbanitz/
  • جوایز مهم
  • ویسلاو والکوسکی(متولد 1956) wiestaw walkauski
  • جوایز مهم
  • میچسلاو واشیلوفسکیmieczystaw wasilewski
  • جوایز مهم
  • وویچه زامچنیک(1967-1923) ، wojciech zamecznik
  • میشل باتوری/(تولد1959)michel batori
  • سباستین کوبیکا sebastian kubica
  • منابع

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه هنر و گرافیک - بررسی مفهوم در عناصر تصویری پوسترهای مکتب لهستان
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه هنر و گرافیک - بررسی مفهوم در عناصر تصویری پوسترهای مکتب لهستان
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه هنر و گرافیک - بررسی مفهوم در عناصر تصویری پوسترهای مکتب لهستان

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه