پرتال جامع رشته هنر و گرافیک

نام محصول : پایان نامه هنر و گرافیک - پایان نامه نقاشی و شمایلنگاری همراه با عکسها و نقاشیها

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: هنر هفت
قیمت: 300,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته هنر پایان نامه هنر پایان نامه گرافیک پایان نامه های هنر و گرافیک نقاشی

  نام محصول : پایان نامه هنر و گرافیک - پایان نامه نقاشی و شمایلنگاری همراه با عکسها و نقاشیها

  • مقدمه
  • پیشگفتار
  • شمایل و ویژگیهای آن
  • شمایلنگاری
  • شمایل شكنی
  • شمایلنگاری در قرون وسطی و بیزانس
  • ویژگیهای آثار كاتاکُمب
  • نماد در شمایلنگاری
  • موضوعات شمایلنگاری
  • موضوعات عام
  • شمایل های مقدس در آثار نقاشی قرون وسطی و بیزانس
  • موضوعات خاص
  • بررسی شمایلهای حضرت مریم در نقاشی قرون وسطی و بیزانس
  • ویژگیهای بصری
  • پیكره
  • ترکیب بندی
  • نور و رنگ
  • ویژگیهای بیانی
  • کادر و ترکیب پرسوناژها
  • حالات پرسوناژها
  • مقایسه شمایلهای حضرت مریم در قرون وسطی و بیزانس با دوره گوتیک
  • تفاوت وتشابه در عناصر بصری
  • تفاوت وتشابه در عناصر بیانی
  • تفاوتها
  • تشابهات
  • بررسی شمایلهای حضرت مریم در آثار هنرمندان قرون وسطی
  • دوچو
  • چیمابوئه
  • جوتو
  • مارتینی
  • نتیجه گیری
  • منابع و مأخذ
  • مادر خدا – شمایلی از مریم عذرا و مسیح كودك - روسیه - حدود 1150 میلادی
  • مسیح نجات دهنده - نقاشی روی چوب حدود 1050 میلادی – دوره بیزانس
  • تصاویری از كتاب مقدس - حدود 1200 – 1101 میلادی - یونان
  • مادونا و سنت ترینیتا – اثر چیمابوئه – سال 1270
  • ستایش مریم عذرا توسط مجوسیان – نقاشی روی چوب – اثر چیمابوئه - سال 1240
  • تابوت سنگ آهكی مربوط به یكی از كاتاكمب های رم - سال 350 میلادی
  • چوپان نیکو - تابوت سنگی مربوط به یكی از كاتاكمب های رم – سال 390 میلادی
  • قسمتی از یك تابوت سنگی با عنوان چوپان برگزیده - یكی از كاتاكمبهای رم سال 390 میلادی
  • سربازان خدا – نقاشی كشف شده از یك كاتاكمب در شهر رم – سال 200 میلادی
  • مسیح در حال شبانی - نقاشی بر روی دیواره یك كاتاكمب در شهر راونادر زمان گالا پلاسیدیا ، اپراتور زن رومانها- سال 425 میلادی
  • مراسم غسل تعمید – سقف نگاره یك كاتاكمب در شهر راونا – ایتالیاحدود 510 میلادی
  • شمایل مسیح در مقام اعلی - جزیره سیسیل - مربوط به سال 1148 میلادی
  • مادونا – تمپرا روی چوب – حدود 1200 میلادی – دوره بیزانس
  • سقف نگاره ای از موزائیك – كلیسای سنت ویتاله ایتالیا – سال 550 میلادی
  • شمایل سنت متیو ( نویسنده انجیل متیو ) – مربوط به قرن نهم میلادی
  • شمایل سنت جرج معجزه گر – حدود 1180 میلادی
  • شمایل سنت پیتر – مربوط به دوره بیزانس – حدود 1150 میلادی
  • شمایلی از سنت بوریس و سنت گلب از شاگردان مسیح (ع) – قرن یازدهم
  • شمایل مریم مقدس و مسیح كودك – تمپرا روی چوب حدود 1040 میلادی- دوره بیزانس
  • شیشه منقوش پنجره كلیسای دومو سیه نا - قطر دایره : 700 سانتیمتر ( دوره بیزانس )
  • مریم مقدس و مسیح كودك – نقاشی روی چوب ( دوره بیزانس )
  • مادونا و كودك – نقاشی بر روی پانل چوبی حدود 1080 ( دوره بیزانس )
  • نمونه هایی از كادر در آثار شمایلنگاری قرون وسطی و بیزانس
  • شفاعت از جانب باكره مقدس – حدود 1150 میلادی
  • شمایل مریم مقدس با مسیح كودك - دوره بیزانس
  • شمایل مریم مقدس نشسته بر تخت - دوره بیزانس
  • مریم پوشیده – نقاشی بر دیوار كاتاكمبی در شهر پریسیا – رم حدود سال 400 میلادی
  • تصلیب مسیح – موزائیكی در كلیسای دورمیشن – دافنی یونان سال 1085 میلادی – دوره بیزانس
  • تدفین مقدس – مربوط به اواخر دوره بیزانس
  • مادونا و كودك – اثر جوتو – سال 1288
  • مادونا به همراه كودك و دو فرشته – تمپرا بر روی چوب - اثر دوچوسال 84-1283 میلادی
  • مریم مقدس و مسیح كودك – كادر سه لته ای – تمپرا بر روی چوب اثر جوتو – 05-1300 میلادی
  • صحنه ای از تصلیب مسیح – موزائیك – كلیسای سنت ماركس در ونیزحدود سال 1305 - دوره گوتیك
  • مریم نشسته بر تخت – تمپرا بر روی چوب - سیه نا اثر دوچو - سال1300 میلادی
  • مادونا و كودك – تابلوی چند لته ای – اثر دوچو – سال 05-1300 میلادی
  • مریم نشسته بر تخت
  • محراب كلیسای اعظم پیزا – موزائیك – اثر چیمابوئه – سال 1299 میلادی
  • بشارت جبرئیل – اثر سیمونه مارتینی – سال 1333 میلادی

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه هنر و گرافیک - پایان نامه نقاشی و شمایلنگاری همراه با عکسها و نقاشیها
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه هنر و گرافیک - پایان نامه نقاشی و شمایلنگاری همراه با عکسها و نقاشیها
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه هنر و گرافیک - پایان نامه نقاشی و شمایلنگاری همراه با عکسها و نقاشیها

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه