پرتال جامع رشته هنر و گرافیک

نام محصول : پایان نامه گرافیک - هنر تحقيقی پيرامون استندهای گرافيکی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: هنر هفت
قیمت: 200,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته هنر پایان نامه هنر پایان نامه گرافیک پایان نامه های هنر و گرافیک استند

  نام محصول : پایان نامه گرافیک - هنر تحقيقی پيرامون استندهای گرافيکی

  • پیشگفتار
  • مقدمه
  • فصل اول : هنر گرافیك
  • تاریخچه كوتاهی از هنر گرافیك
  • بررسی علم ارتباط تصویری و بصری
  • فصل دوم : تبلیغات
  • سابقه تاریخی تبلیغات
  • تبلیغات چیست؟
  • مضون تبلیغات
  • شرایط اساسی برای تبلیغات به طرز مؤثر
  • بررسی رنگ در تبلیغات
  • تأثیر رنگ در تبلیغات
  • عوامل مؤثر در انتخاب رنگ
  • رابطه و رنگ و بیننده در تبلیغات
  • فصل سوم : گرافیك محیطی
  • گرافیك محیطی
  • گرافیك محیطی مسطح یا دوبعدی
  • پیكتوگرامها
  • وظیفه و عملكرد پیكتوگرام
  • گرافیك محیطی حجمی یا سه بعدی ( خط - شكل ، بافت … )
  • اقسام گرافیك محیط حجمی
  • گرافیك محیطی و فضاهای عمومی
  • گرافیك محیطی فضای باز
  • گرافیك محیطی فضاهای بسته
  • فصل چهارم : استند
  • استند چیست؟
  • تقسیم‌بندی استندها
  • طراحی گرافیكی استند
  • چگونه باید از رنگ در طراحی استند استفاده كرد
  • طراحی خط در استند
  • نمایش و عرضه كالا در استندهای تبلیغاتی
  • چگونگی نمایش طرحهای استند
  • تولید
  • حركت در استند
  • تكامل طرحها
  • انواع استند
  • طرحهای ثابت و همیشگی
  • استندهای نمایشگاهی
  • استندهای برتر
  • فهرست منابع و مأخذ
  • فهرست منابع و مأخذ لاتین

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه گرافیک - هنر تحقيقی پيرامون استندهای گرافيکی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه گرافیک - هنر تحقيقی پيرامون استندهای گرافيکی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه گرافیک - هنر تحقيقی پيرامون استندهای گرافيکی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه