پرتال جامع رشته هنر و گرافیک

نام محصول : پایان نامه هنر و گرافیک - تاثیر عوامل انتقادی در تئاتر

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: هنر هفت
قیمت: 400,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته هنر پایان نامه هنر پایان نامه گرافیک پایان نامه های هنر و گرافیک تئاتر

  نام محصول : پایان نامه هنر و گرافیک - تاثیر عوامل انتقادی در تئاتر

  • مقدمه
  • فصل اول زمینه پژوهش در گذشته
  • نقد قدیم
  • ادبیات و نقادی در یونان باستان
  • آریستوفان
  • سقراط
  • افلاطون
  • ارسطو
  • شاگردان ارسطو
  • مکتب اسکندریه
  • زوئیلوس
  • ارسیتارکس
  • دیونیزوس
  • لوسین
  • لونگینوس
  • ادبیات و نقادی در روم باستان
  • سیسرو
  • هوراس
  • دوره امپراطوری
  • سنکا
  • کنتی لین
  • تاسیت
  • فترت و مسیحیت
  • نقد جدید
  • ادبیّات و قرون وسطی
  • ارزیابی میراث دانته
  • نهضت هومانیسم در ایتالیا
  • پترارکا و بوکاتچو
  • رنسانس و ادبیات ایتالیا
  • شارحان ارسطو
  • رنسانس اسپانیایی
  • هومانیسم در اسپانیا
  • قرن طلایی اسپانیا
  • سر وانتس و دن کیخوته
  • لوپه دوگا وکمدی اسپانیائی
  • اندیشۀ دکارت، اندیشۀ فرانسوی
  • پلئیاد و دوبلی
  • مکتب کلاسیک در فرانسه
  • ولتر
  • دیدرو
  • دیگر منتقدان فرانسوی
  • مکتب کلاسیک در انگلستان
  • تحول ادبیات انگلیسی
  • جان میلتون
  • جان درایدن
  • الکساندر پوپ
  • سامویل جانسون
  • منتقدان کهتر انگلیسی و اسکاتلندی
  • مکتب کلاسیک در ایتالیا
  • مکتب کلاسیک در آلمان
  • اشتورم اوند درانگ و هردر
  • کانت و شیلر
  • نهضت رمانتیک در آلمان
  • شلگل ها و رمانتیسم
  • فردریش شلگل
  • اوگوست ویلهلم شلگل
  • نسل نخست رمانتیكهای آلمان
  • شلینگ
  • نووالیس
  • واكنر ودروتیك
  • یوهان پاول ریشتر ( ژان پل )
  • رمانتیک در انگلستان
  • از جفری تا شلی
  • وردزورث
  • كولر یج
  • هزلت ، لم ، كیتس
  • رمانتیک در فرانسه
  • مادام دواستال وشاتوبریان
  • هوگو
  • ویلمن ،سن مارك ژیراردن، دزیره نیزار، سنت بوو هیپولیا ان و پرونتیر
  • سنت بوو
  • هیپولیت تن
  • نهضت رمانتیك در ایتالیا
  • دسانكتیس
  • كاردوچی
  • سنت های ادبی در روسیه
  • لوموسونوف ومكتب كلاسیك
  • بلینسكی انقاد بزرگ
  • چرنیشفسكی وهرتسن
  • دوبرولیوبوف
  • پیساروف
  • فورمالیست های روسی
  • مقدمه
  • ادبیات چیست
  • نقد درآلمان
  • سخن شناسی رومیایی
  • گوند ولف
  • اوئر باخ
  • اشپیتسر
  • مکتب ژنو
  • اَلبربگن
  • ژرژپوله
  • ژان روسه
  • نقد روانکاوانه فروید
  • جامعه شناسی ادبیات
  • جرج لوكاچ
  • لوسین گولدمن
  • پدیدار شناسی علم تفسیری
  • Hermenuties نظریه دریافت Reception theory
  • Validity Interpretation
  • ساخت گرائی و نشانه شناسی
  • Demystification
  • مابعد ساختگرائی
  • نقدتکوینی
  • بازگشت به لانسون
  • گوستاورودلر
  • شرح حالا اثر ادبی
  • پیش متن
  • تاریخچه پیدایش کارگردانی در جهان
  • ساکس ماینینگن
  • آنتوان و تئاتر لیبر
  • فرایه بویه و واقعگرایی در آلمان
  • تئاتر مستقل، و و اقعگرایی، در انگلستان
  • زندگی استانیلاوسکی در هنر
  • میرهولد و آوان گارو روسی
  • تایروف و تئاتر ترکیبی
  • دستاورد واختانگوف
  • کریگ وآپیا- دیداری ها
  • کوپو- پدر تئاتر مدرن
  • راینهارت، پیسکاتوروبرشت
  • تئاتر وجد- آرتور ، اُخلوپکوف، ساواری
  • سهم رقص مدرن- مارتاگراهام و آلوین نیکلاییس
  • دیگر تجربیات امروز- در آمریکا
  • ریچاردفورمن، رابرت ویلسن و تئاترنان و عروسک
  • آناهلپرین و کارگاه رقص
  • گروه توفسکی و تئاتر بی چیز
  • گروتوفسکی و سفر به شرق
  • یوجینو باربا و تئاتر سوم
  • تاریخچه پیدایش کارگردانی در ایران
  • مقدمات
  • زمینه های کم رشدی نمایش ایران
  • نمایش های پیش از اسلام
  • نقالی
  • نمایشهای عروسکی
  • تعزیه
  • نمایشهای شادی آور
  • ضمیمه
  • نمایش های شادی آور زنانه
  • دوران معاصر
  • بخش نخست
  • تئاتر نوع اروپائی
  • پیشتازان : آخوند زاده وتبریزی
  • آخوند زاده
  • میرزا آقا تبریزی
  • تئاتر نوع اروپایی
  • دوره نخست
  • تئاتر دارالفنون
  • تلاش های آماتوری : تروپ های مشخص نمایشی
  • انجمن اخوت
  • شركت علمیه فرهنگ
  • تئاتر ملی
  • نمایشنامه نویسان ملی
  • نرمیان نریمانف
  • عزیز حاجی بگف
  • جلیل محمد قلی زاده
  • افراسیاب آزاد
  • مرتضی قلی خان فكری ( مؤید الممالك )
  • ارشاد
  • میرزا احمد خان محمودی – كمال الوزاره
  • نشریات تئاتری
  • « اختر » - آقا محمد طاهر تبریزی
  • روزنامه « تئاتر »
  • میرزارضاخانی نایینی طباطبایی
  • « ایران نو » - محمد امین رسول زاده
  • خان ملك ساسانی
  • مرحله دوم
  • تاثیر خلع دودمان قاجاروآغاز سلطنت خاندان پهلوی
  • میرزاده عشقی
  • ابوالقاسم لاهوتی
  • حسن مقدم
  • گروه های نمایشی
  • « كلوپ موزیكال » - علینقی وزیری
  • « كمدی اخوان » - محمود ظهیر الدینی
  • « كمدی ایران » علی نصر
  • جامعه باربد
  • استودیو درام كرمانشاهی
  • رضد كمال شهرزاد
  • هنرمندان ارمنی – پاپا زیان
  • واهرام پایازیان
  • بازیگر وكارگردان ارمنستان شوروی
  • هزاره فردوسی
  • هنرستان هنر پیشگی تهران وعلی نصر
  • علی نصر
  • تئاتر فرهنگ
  • عبدالحسین نوشین
  • تئاتر سعدی
  • لرتا
  • حسین خیرخواه
  • انحطاط وافول
  • علی اصغر گرمسیری
  • محمد علی جعفر
  • گروه هنر ملی
  • انقلاب در تئاتر ایران
  • دوران معاصر- بخش دوم
  • مصطفی اسكویی
  • جایگاه ووضعیت « سیستم » ستانیسلافسكی درایران
  • تاریخچه پیدایش نقد در ایران
  • نقد عر ب
  • مقدمات و تعریفات
  • از گذشتة ادبی ایران
  • ایران بین نوجویی و سنت گرایی
  • فصل سوم: اهداف تحقیق
  • فهرست نمایش های اجرا شده در دهه هفتاد ایران
  • 1370
  • واقعه خوانی چهار جادو آتیلا پسیانی
  • بچه تابستان حسن حامد
  • دلدار حسین فرخی
  • مرگ یزگرد گلاب آدینه
  • مال کنون عزت الله مهرآوران – مریم معترف
  • 1371
  • نیرنگ های اسکاین قطب الدین صادقی
  • کاکاه سیاه حسین عاطفی
  • یادگار سالهای شن سعید خاکسار
  • عروسی ننه غلامحسین علی رفیعی
  • المیرا در آتش حسین فرخی
  • 1372
  • معرکه در معرکه سیاوش طهمورث
  • سورنا، مادر لوک فرشته سرابندی
  • کبودان و اسفندیار محسن قصابیان
  • حلاج و سلاطین حسین نصری
  • روی نی بندی حسین عاطفی
  • سیاوشان امیر آتشامی
  • شهرزاد امیردژاکام
  • شنا در آتش رضا صابری
  • چایخانه باغ پریان هرمز هدایت
  • ایلیات محرم زینال زاده
  • تنبوز نواز هادی مرزبان
  • بودن یا نبودن آتیلا پسیانی
  • بهرام چوبینه قطب الدین صادقی
  • آرش تیرانداز فردوس حاجیان
  • کوچ بال و پرشکسته ها بهمن سلیمانی
  • دل و زندان محمد رضا خجسته
  • 1373
  • خوان هشتم امیر آتشانی
  • قرنطینه علی مقدم
  • مروارید محسن حاج یوسفی
  • شب حسین احمدی نسب
  • قلعه زمان مریم معترف
  • بهار عشق ،خزان عمر احمد مایل
  • به من دروغ نگو امین زندگانی
  • ساعت مکاشفه سیروس کهوری نژاد
  • ماشین نشینها اصغر فرهای
  • جنگ کور مجتبی کاظمی
  • مهر تقلبی محمد رضا امیری
  • 1374
  • سرود بال سروش جهانگیر صمیمی فرد
  • افسانه شکر خدا گودرزی
  • پیش بازی مینا ابراهیم زاده
  • مویه جم حسین عاطفی
  • فردا قطب الدین صادقی
  • صورت به صورت شبنم طلوعی
  • زیبای ابوا سیاوش تهمورث
  • سرخ سوزان چیستا یثربی
  • 1375
  • شعبده و طلسم شهره لرستانی
  • چهارمین نامه مهدی مکاری
  • پرگار شکر خدا گودرزی
  • دیدار یدالله کریمی
  • پوریای دیگر حسن باستانای
  • ببین چه برفی می آید محسن قصابیان
  • دخترک شب طولانی سیما تیرانداز
  • دلبر بهرام صادقی مزیدی
  • فرود کرامت رودساز
  • قلمرو ممنوع علی مقدم
  • بینوایان بهزاد غریب پور
  • دوران بی گناهی قطب الدین صادقی
  • نقل و قول عاشقان سیاوش تهمورث
  • 1376
  • زمستان 66 محمد یعقوبی
  • مصاحبه محمد رحمانیان
  • برای امشب کافی است محسن قصابیان
  • روزگار نازنین خلقت مهربان سیاوش کهوری نژاد
  • صیقل محسن علیخانی
  • عاشق کشون سیاوش تهمورث
  • آن سوی آینه آزیتا حاجیان
  • زنان صبرا ،مردان شتیلا قطب الدین صادقی
  • لازاروس سیروس ابراهیم زاده
  • امیر قلمدون هادی مرزبان
  • اینم از این آتیلا پسیانی
  • کارنامه بندار بید خشن بهرام بیضایی
  • روز از نو منیژه محامدی
  • بانو آئویی بهرام بیضایی
  • خواستگاری مهین اسکویی
  • یک روزه خاطره انگیزه برای دانشمند 99 علی رفیعی
  • 1377
  • حشمت بحران عظیم پور
  • مجلس نامه محمد رحمانیان
  • شکارگاه ممنوع نادر برهانی مرند
  • رقص کاغذ پاره ها محمد یعقوبی
  • پارک نبش خیابان افروز فروزند
  • دیوار محسن علیخانی
  • رستم و سهراب پری صابری
  • دانگ هفتم رضا صابری
  • عروسی خون علی رفیعی
  • شبی در تهران گلاب آدینه
  • جنبش انفیه در کلکته سیروس شاملو
  • سیاوش خوانی امیر دژکام
  • پرنده سبز محمد عزیزی
  • سلطان داوود دانشور
  • تبارخون آتیلا پسیانی
  • غم عشق نصرالله قادری
  • آرش قطب الدین صادقی
  • چرخه آتش سیاوش تهمورث
  • فرود سیاوش مریم معترف
  • بازگشتی نیست گلچهره سجادیه
  • شب روی سنگفرش خیس هادی مرزبان
  • هر چی شما بگید مجید جعفری
  • موسیو حسین عاطفی
  • نصف شب است دیگر دکتر شواتیرز تاجبخش فنائیان
  • 1378
  • پنهان خانه پنج در حسین کیانی
  • باران اگر بخواهد آرش آبسالان
  • هشتمین سفر سند باد کیومرث مرادی
  • خشم و هیاهو مهرداد رایانی مخصوص
  • پدر نصرالله قادری
  • هذیان حسین پارسایی
  • لباسی برای مهمانی محمد رحمانیان
  • مردی که می خواست مرد بماند محسن قصابیان
  • شبهای اوینیون کورش نریمانی
  • دختر گلفروش پروانه مژده
  • عیار و گلاب پاش داود دانشور
  • حضرت زینب (ع) محمود عزیزی
  • قهوه قجری آتیلا پسیانی
  • پابلو نرودا علیرضا کوشک جلالی
  • خط عشق قطب الدین صادقی
  • شمس پرنده پری صابری
  • 1379
  • افسون معبد سوخته کیومرث مرادی
  • خروس محمد رحمانیان
  • خورشید بانو شکر خدا گودرزی
  • تولد نادر برهانی مرند
  • رژسیوها نمی میرند حسین کیانی
  • ستاره نصرالله قادری
  • سعادت لرزان مردمان تیره روز محسن علیخانی
  • دوئتی کوتاه برای پاییز جواد پیشگر
  • وقت خواب ماهی ها محمد امیر یار احمدی
  • کفتر به توان 2 نیما دهقان
  • مکث فرهاد مهندس پور
  • فیروزه که می خواند کورش زارعی
  • هفت قبیله گمشده قطب الدین صادقی
  • آقا محمد خان کالیگولا سیروس شاملو
  • آنتیگونه پری صابری
  • باغ شب نمای ما هادی مرزبان
  • بهجت حسین عاطفی
  • سودشون منیژه محامدی
  • گنگ خواب دیده آتیلا پسیانی
  • ماریای بی نام نرگس هاشم پور
  • شازده احتجاب علی رفیعی
  • 1380
  • والس مرده شوران کورش نریمانی
  • آبگوشت زهر ماری آرش آبسالان
  • پاییز نادر برهانی مرند
  • پچپچه های پشت خط نبرد علیرضا نادری
  • پیشته رامین سلیمان پور
  • تلفن مشترک رضا حامدی خواه
  • خاموشی ماه رویا کاکاخانی
  • دیر راهبان فرهاد مهندس پور
  • رازها و دروغ ها کیومرث مرادی
  • شب نشینی در جهنم رحمان سیفی آزاد
  • شهادت خوانی قدمشاد مطرب در طهران محمد رحمانیان
  • شکسپیر – خون 2003 عباس اقسامی
  • این طوری ام ممکنه سیما تیرانداز
  • مطایب ایاز عیار مهدی مکاری
  • ملاقات شبانه نیما دهقان
  • می رم روزنامه بخرم رحیم نوروزی
  • همان همیشگی ریما رامین فرد
  • رقص روی لیوانها امیر رضا کوهستانی
  • روز رستاخیز فرهاد مهندس پور
  • آنتیگونه – هملت مجید جعفری
  • آه مریم مقدس نصرالله قادری
  • شیخ صنعان مهدی شمسائی
  • بازرس علیرضا کوشک جلالی
  • بسه دیگه خفه شو آتیلا پسیانی
  • دیوان تئاترال محمود استاد محمد
  • روز رستاخیز فرهاد مهندس پور
  • کوری قطب الدین صادقی
  • عشق روی خر پشته رضا ژیان
  • کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد داود دانشور
  • کلفتها علی رفیعی
  • کمپرک جادو تاجبخش فنائیان
  • یافته ها و بحث
  • فهرست منابع و مأخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه هنر و گرافیک - تاثیر عوامل انتقادی در تئاتر
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه هنر و گرافیک - تاثیر عوامل انتقادی در تئاتر
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه هنر و گرافیک - تاثیر عوامل انتقادی در تئاتر

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه