پرتال جامع رشته هنر و گرافیک

نام محصول : پایان نامه کارشناسی هنر و گرافیک-پایان نامه عکاسی نگاه و معنا در هنر عکاسی

امتیاز:
وضعیت: موجود
کالا موجود است و می توانید به قیمت درج شده خرید نمایید
فروشگاه: هنر هفت
قیمت: 200,000 ریال
همکار: جهت مشاهده قیمت همکاری ابتدا باید تقاضای همکاری دهید
نوع ارسال:
هزینه ارسال: 0


رشته هنر پایان نامه هنر پایان نامه گرافیک پایان نامه های هنر و گرافیک عکاسی

  نام محصول : پایان نامه کارشناسی هنر و گرافیک-پایان نامه عکاسی نگاه و معنا در هنر عکاسی

  • پیشگفتار
  • مقدمه
  • عكاسی‌
  • فصل‌ اول‌
  • دستگاه‌ بینایی‌
  • ژاك‌ لكان‌
  • لحظه‌ی‌ رویت‌ - چگونگی‌ دیدن‌ از دیدگاه‌ ژاك‌ لكان
  • چشم روشنایی
  • رولان بارت
  • روئت عكاسی از دیدگاه رولان بارت
  • فصل‌ دو‌م
  • دیدن در عكاسی – خواستگاه عكاس
  • فصل‌ سو‌م
  • گزینش كادر
  • ثبت‌ عكس‌ - فنون‌ عكاسی‌
  • فصل‌ چهارم
  • زیبایی شناسی در عكس
  • زیبایی‌شناسی‌ در عكس‌ (نگاه‌ - معنا)
  • فهرست اعلام
  • فهرست‌ منابع‌ و مآخذ

  مشخصات فنی محصول : پایان نامه کارشناسی هنر و گرافیک-پایان نامه عکاسی نگاه و معنا در هنر عکاسی
  بررسی تخصصی محصول : پایان نامه کارشناسی هنر و گرافیک-پایان نامه عکاسی نگاه و معنا در هنر عکاسی
  نظرات کاربران در مورد محصول : پایان نامه کارشناسی هنر و گرافیک-پایان نامه عکاسی نگاه و معنا در هنر عکاسی

  نام کاربر:  
  امتیاز:
  توضیحات:  

  عبارت تصویر روبرو را وارد نمایید

   
  درج نظر  


  پیشنهاد ویژه